YÖNETMELİKLER

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

____________________________________________________________________

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uyg. ve Araş. Merkezi Yönetmeliği

Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Danışma-Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (09/11/2015 Resmi Gazete Sayı:29527 )

Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (08/10/2009 Resmi Gazete Sayı:27370 )

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ESAUM) Yönetmeliği

Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kanser Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırıkkale ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KATAM) Yönetmeliği

Kızılırmak Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (16.01.2017 Resmi Gazete Sayı:29950)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (03/08/2014 Resmi Gazete Sayı:29077 )

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (21/08/2013 Resmi Gazete Sayı:28742 )

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (27/08/2012 Resmi Gazete Sayı:28394 )

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (21/07/2016 Resmi Gazete Sayı:29777 )

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (28/07/2013 Resmi Gazete Sayı:28721 )

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16/08/2011 Resmi Gazete Sayı:28027 )

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16/08/2009 Resmi Gazete Sayı:27321 )

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tıp Fakültesi Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Tıp Fakültesi Hastaneleri Yönetmeliği

Tüketici Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yabancı Dil. Öğrt Arş ve Uyg Mer.(KÜYADİM)-Eğt-Öğrt ve Sınav Yönet.

Yapı-Zemin İnceleme ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


 

YÖNERGELER

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

__________________________________________________________


Afet ve Acil Durum Merkezi Yönetimi Yönergesi

Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi (31/12/2017 tarihine kadar geçerlidir.)

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri (01/01/2018 tarihinden itibaren geçerlidir.)

"Arş.ve Blmsl.Yayın Ödülü" ve Blmsl.Proj.Katılım Dest.Yürütme İlkeleri

Arşiv Yönergesi

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Uygulama Yönergesi

Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Bilgisayar Sistemleri Uygulama ve Arş. Merkezi Döner Sermaye Yönergesi

Bilimsel Araştırmalar Projeleri Yönergesi

Bilimsel ve Teknolojik Arş.Lab. (KÜBTAL) Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları

Bilimsel ve Teknolojik Arş. Lab. (KÜBTAL) Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Çift Anadal Programı Yönergesi

Diploma, Diploma Defteri, Sertifika ve Diğer Belgeler Yönergesi

Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Yönergesi

Diş Hekimliği Staj Yönergesi

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönergesi

Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları

El Sanatları Merkezi Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Erasmus Öğrenci-Personel Değişimi Usul ve Esasları

Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları

Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Staj Yönergesi

Güvenlik ve Trafik Yönergesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi

Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

KBRN Yönergesi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Yönergesi

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Uygulama Esasları Yönergesi

Mantar Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı (KÜMAL) Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi

Muafiyet-ve-Intibak-Islemleri-Yonergesi.docx

Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

Öğrenci Danışmanlık Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Yaz Okulu Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye Yönergesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Staj Yönergesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

Sosyal Tesisler Yönergesi

Sürekli Eğitim Merkezi Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım Esasları

Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

Tıp Fak. Hastane Enfeksiyon Kontrol Kurulunun Kuruluş ve Çalış.Yönergesi

Türkçe Öğr. Uyg. ve Arş. Mrk. Döner Sermaye Katkı Payı Dağ. Esasları

Uygulama Anaokulu Yönergesi

Uzaktan Eğitim Merkezi Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları

Uzaktan Öğretim Programları Yönergesi

Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım Esasları

Veteriner Fakültesi Etik Kurul Yönergesi

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge

Yan Dal Yönergesi

Yayın Yönergesi

Yaz Okulu Ders Alma Esasları