EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HAKKINDA

Kırıkkale Üniversitesinin bulunduğu il ve çevresi için büyük önem taşıyan geleneksel sanatların gün yüzüne çıkarılmasını sağlamak. Bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak. Kaynak ve deneme geliştirme çalışmalarında; eserlerin tespiti ve değerlendirilmesi, geleneksel sanatların korunması ve geliştirilmesi konularında değerlendirmeler ve uygulamalar yapmak. Geleneksel sanatlar ve tasarımlarla ilgili kongre, sempozyum, seminer, konferans, sergi ve gösteriler düzenlemek.